Adoptera en hittehund

Många som vill köpa hund väljer en liten söt valp, vilket är helt förståeligt. Det är fint att kunna uppfostra valpen från början och verkligen kunna forma den som man vill. Tyvärr finns det många hundar som redan är fullvuxna som aldrig fick prova på hur det var att vara valp hos en kärleksfull familj. Hittehundarna som man idag finner på olika djurhem kan ha vanskötts av ägarna och omhändertagits, hittats herrelösa på gatorna eller så kan de ha fötts på djurhemmen. Genom att adoptera en hittehund ger du en hund en chans till ett värdigt och kärleksfullt liv.

Att tänka på innan adoption

Många hittehundar kan bära på problem som kommer från deras bakgrund. En hund som har blivit slagen eller misskött på annat sätt kan till exempel vara mycket rädd, folkskygg och ibland ilsk. De bästa hundhemmen har tränat bort det mesta, men du måste ändå vara medveten om hundens specialbehov och vara säker på att du kan erbjuda ett tryggt hem. Det är mycket viktigt att man vet att dessa hundar kanske inte klarar av stress, både känslomässig och fysisk, lika bra som andra hundar. Detta är på grund av trauman. Trots det blir de ofta mycket fina och trogna följeslagare, om man bara vågar ge hittehundarna en ny chans.

Kärlek och omsorg

Du måste vara beredd på att en hittehund antagligen kommer att behöva mer av din tid och omsorg än andra hundar gör. En del av hundarna har även fysiska besvär som regelbundet måste hållas under uppsikt och skötas om. Det gäller givetvis inte för alla hundar, utan en del av hittehundarna har inga problem alls. Om du förälskar dig i en hund som har vissa problem och du är säker på att du kan ta hand om den, tveka inte. Hundar som har upplevt svårigheter tidigare i sitt liv utvecklar ofta fantastiska karaktärer, precis som människor. När du tar hand om en hittehund gör du en mycket god gärning, och kan bli belönad med en vän för livet.

Leave a Reply

mts_best